Àrees / <b>Àrea ocupacional</b>

Àrees / Àrea ocupacional

 1. SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL (STO)

  Al servei de teràpia ocupacional treballem amb la metodologia centrada en la persona, mitjançant les seves característiques individuals, capacitats i desitjos, i marquem els objectius que treballarem amb els usuaris del servei al llarg de l’any.

  Com a servei ocupacional vetllem pel manteniment de les habilitats i de les capacitats de les persones que hi participen, alhora que intentem potenciar-les, a través de diverses activitats diàries, amb l’objectiu que els participants del servei se sentin actius, realitzats, motivats i part de la societat que els envolta.

  SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL (STO)
 2. SERVEI OCUPACIONAL D’INSERCIÓ (SOI)

  El servei ocupacional d’inserció és transitori i formatiu: transitori perquè neix amb la voluntat de no ser un servei finalista, sinó temporal, de transició, que dona temps per poder determinar quin serà el millor recurs laboral per a aquelles persones que necessiten més temps per acabar de definir-se.

  Més concretament, aquest servei està adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual amb un perfil productiu, però que encara no estan prou preparades per entrar en el món laboral i necessiten més temps de treball que el que es pot donar dins un curs formatiu habitual.

  SERVEI OCUPACIONAL D’INSERCIÓ (SOI)

COL·LABORA AMB NOSALTRES.
FES-HO POSSIBLE!!