Existim quan som visibles
Existim quan som visibles

Des de la Fundació Síndrome de Down de Girona i Comarques ASTRID 21 treballem per a millorar la qualitat de vida i les sortides laborals per persones amb discapacitat psíquica i diversitat funcional des de diferents àmbits de treball.

La Fundació Astrid-21 va ser constituïda el 18 de febrer de 1989 com a associació i el 14 de setembre de 1992 va esdevenir Fundació. Som una entitat sense ànim de lucre, d’iniciativa social, integrada per un patronat, un equip executiu i un equip de professionals.

La missió de la Fundació Astrid 21 és garantir la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i/o discapacitat intel·lectual a través de diversos serveis, pensats per donar resposta a les diferents necessitats i demandes d’aquestes persones al llarg del seu cicle vital i afavorir-ne una inclusió i participació plenes en la societat.

VALORS

Respecte

Considerem les persones amb discapacitat intel·lectual ciutadans de ple dret.

Innovació

Potenciem noves metodologies que permetin desenvolupar nous programes adaptats a les necessitats de les persones ateses.

Eficiència

Aprofitem la nostra experiència professional en el sector per aconseguir el màxim rendiment amb els recursos adequats.

Treball en equip

Disposem del personal qualificat, amb ètica professional i amb la formació adequada per potenciar un sistema participatiu en la presa de decisions i que promogui el treball coordinat amb altres entitats i agents socials.

Qualitat

Complim les normatives vigents d’aplicació i consolidació del sistema de qualitat segons la norma ISO 9001 per tal de garantir la qualitat del funcionament de l’entitat i la satisfacció de les persones ateses i de les seves famílies.

anys d'experiència
35
anys d'experiència
persones ateses
1.200
persones ateses
inserits al mercat laboral
600
inserits al mercat laboral

COL·LABORA AMB NOSALTRES.
FES-HO POSSIBLE!!