Actualitat

Actualitat

Aprenem com TU!

Aprenem com TU!

/ Formació

L’objectiu general del programa és afavorir la inclusió dels alumnes amb necessitats educatives especials als centres educatius ordinaris de Girona i Comarques.

Objectius específics :

Assessorar, orientar i oferir recursos als centres educatius per tal d’afavorir la inclusió de l’alumne en l’àmbit educatiu i social (realitzar seguiments als centres educatius que atenen a alumnes amb necessitats educatives especials i demanen el nostre suport).

Recolzar i orientar a les famílies en moments importants o quan sorgeixin dificultats (realitzar reunions de seguiment familiar on poder parlar d’aspectes que els angoixen, dubtes i poder traspassar i valorar els objectius de treball de cada un dels alumnes).

Garantir l’assoliment dels coneixements, habilitats i hàbits adquirits en el període escolar per part dels alumnes amb necessitats educatives especials.

Potenciar el màxim l’autonomia personal de l’alumne amb discapacitat intel·lectual dins de l’àmbit educatiu i social.

Al llarg del curs ens plantegem poder contribuir i millorar la inclusió dels nens-joves amb discapacitat intel·lectual en l’àmbit educatiu.

 

COL·LABORA AMB NOSALTRES.
FES-HO POSSIBLE!!