Àrea de Vida Adulta i Lleure

Vida adulta, pis amic: convivència d’universitaris amb persones amb la Síndrome de Down i/o discapacitat intel·lectual per facilitar la seva emancipació.

Pis Amic

El Pis Amic és un projecte que promou la convivència entre persones amb síndrome de Down i/o discapacitat intel·lectual i estudiants de la Universitat de Girona, permetent la integració plena dels participants en la societat actual. Els participants viuen en un pis situat
a la Residència d’Estudiants RESA-Montilivi.

Suport a l’Autonomia a la pròpia llar: vida adulta

A través d’aquest programa oferim els suports necessaris a les persones amb síndrome de Down o altres discapacitats intel·lectuals, perquè puguin viure en un habitatge, propi o de lloguer, soles amb amics o en parella, de manera independent, respectant sempre les seves possibilitats i capacitats, incentivant les seves aptituds i incrementant el seu empoderament.

Vida adulta, Pis amic: convivència d’universitaris amb persones amb la Síndrome de Down i/o discapacitat intel·lectual per facilitar la seva emancipació.
Vida adulta i lleure. Participacio Jornada Capacitats per la Dansa

Lleure

Des del Programa de Lleure Educatiu duem a terme diferents tipus d’activitats d’oci adaptades, amb l’objectiu d’incrementar la qualitat de vida dels joves que atenem. Alhora, potenciem la seva inclusió i participació social. A través de les diferents activitats els joves potencien les relacions interpersonals, senten benestar i satisfacció a nivell personal i social.

Duem a terme les següents activitats:
> Activitats dirigides a fomentar l’ex-pressió oral, corporal i emocional: Dansa i Teatre.
> Activitats formatives-educatives:Informàtica.

> Activitats dirigides a potenciar l’au-tonomia i la socialització: les Colles d’Amics.
> Activitats dirigides a fomentar la promoció de la salut: Cuina, Posa’t en forma, Bàsquet i Piscina.

En totes les activitats es treballa per millorar l’autonomia dels joves i perquè adquireixin nous aprenentatges i experiència des d’una basant lúdica.

Totes aquestes activitats les oferim tenint en compte les propostes i interessos que manifesten els/les usuaris/es i les seves famílies.

Atenció psicològica

A través del servei d’atenció psicològica oferim un espai d’escolta i acompanyament en el procés vital de la persona i a les seves famílies, proporcionant-los les eines i recursos necessaris per resoldre situacions concretes i/o promovent els canvis necessaris per millorar la seva qualitat de vida.

Vida adulta i lleure: atenció Psicològica a Astrid-21
Vida adulta i lleure: Trobada Grups Autogestors a Vic organitzada per Down Catalunya

Grup d’autogestors

El grup d’Autogestors d’Astrid-21 es reuneix periòdicament amb l’objectiu de crear el seu propi espai per expressar-se i debatre sobre assumptes que els interessen, o que són rellevants i d’actualitat.

A més, al llarg de l’any els Autogestors realitzen i participen en diferents activitats, s’encarreguen de preparar i organitzar diverses festes que tenen lloc a l’entitat, es coordinen i es troben amb altres entitats d’arreu de Catalunya,
per organitzar la Trobada Down Catalunya d’Autogestors, que té lloc un cop a l’any.

Enguany han format part del Grup d’Autogestors d’Astrid-21 un total de 6 persones amb edats compreses entre els 26 i els 45 anys.

Prospecció

Enguany, des de l’Àrea de Prospecció, hem posat la mirada a la transformació digital. L’impacte de la pandèmia ha transformat molts aspectes en les empreses catalanes. En aquest període de retrobament laboral postpandèmia, la prospecció d’empresa ha adquirit una importància extrema. Així, hem pogut visualitzar noves alternatives i opcions laborals on la digitalització ha jugat un gran paper.

No obstant això, també som conscients de la bretxa digital que existeix amb els col·lectius més vulnerables, per tant, ara més que mai, les formacions que oferim a través de la nostra entitat han de donar resposta a aquesta demanda actual, amb l’objectiu d’augmentar i potenciar les oportunitats laborals així com l’accés a una oferta de feina. Des de l’entitat continuem treballant per l’assoliment d’aquesta fita, i per construir una relació de confiança amb les empreses.

Enguany hem visitat més de 60 empreses de la província de Girona per presentar el projecte de la Fundació i cercar la seva
col·laboració amb convenis de pràctiques i/o contractes laborals per a les persones que atenem des dels diferents programes d’inserció laboral.

Vida adulta i lleure: col·laboració entre Caixabank Girona i Astrid-21