La Fundació Astrid-21 va ser constituïda el 18 de febrer de 1989 com a associació i el 14 de setembre de 1992 va esdevenir Fundació.

 

Som una entitat sense ànim de lucre, d’iniciativa social, integrada per un patronat, un equip executiu i un equip de professionals.
MISSIÓ

 

 

La missió de la Fundació Astrid-21 és garantir la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i/o discapacitat intel·lectual a través de diversos serveis, pensats per donar resposta a les diferents necessitats i demandes d’aquestes persones al llarg del seu cicle vital i afavorir-ne una inclusió i participació plenes en la societat.

VALORS

 

 

Respecte: Considerem a les persones amb Discapacitat Intel·lectual com a ciutadans de ple dret.


Innovació: Potenciar noves metodologies que permetin desenvolupar nous programes adaptats a les necessitats de les persones ateses.


Eficiència: Aprofitar la nostra experiència professional en el sector per aconseguir el màxim rendiment amb els recursos adequats.


Treball en equip: Disposem d’un personal qualificat, amb ètica professional i amb la formació adequada per potenciar un sistema participatiu en la presa de decisions i que promogui la coordinació del treball amb altres entitats i agents socials.


Qualitat: Complir les normatives vigents d’aplicació i consolidació del sistema de qualitat segons la norma ISO 9001 per tal de garantir la qualitat del funcionament de l’entitat i la satisfacció de les persones ateses i de les seves famílies.