La Fundació Astrid 21 obre nova convocatòria per portar a terme el programa SIOAS 2023, amb l'objectiu d'assolir la inserció socio-laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual....

El dia 7 de febrer de 2023 es va iniciar el programa Uno a Uno de Fundación Once, “Encontrando mi oportunidad”. L’objectiu general del programa és millorar la inserció laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual combinant accions d’orientació laboral, formació teòrica específica, competències transversal i...

Des d'Astrid 21 ens sumem a una nova edició d'aquest projecte amb l'objectiu d'aconseguir la inserció laboral o el retorn al sistema educatiu dels joves....

  La Fundació Astrid 21 obre nova convocatòria per portar a terme el programa SIOAS 2022, amb l'objectiu d'assolir la inserció socio-laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual. ...

Enguany volem agrair a la Fundación Caixa la col·laboració en el projecte de Teràpia amb Animals i el de Noves Tecnologies 2021, que realitza la Fundació. L'acord s'ha signat el divendres 19 de març a la Fundació Astrid-21 en presència del Director d'Institucions de CaixaBank a...

S'obre convocatòria pel programa de serveis d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental per l'any 2018-2019...