Àrea ocupacional

Grup de joves durant un taller de l'Àrea ocupacional. Activitats i suport a persones amb necessitats especials.

Servei de teràpia ocupacional

L’objectiu principal del Servei de Teràpia Ocupacional és potenciar les característiques individuals de cada persona per tal que pugui assolir una millora en la seva qualitat de vida. Es du a terme un treball personalitzat i concret. Enguany hem atès vint-i-quatre persones, amb edats compreses entre els 18 i els 55 anys.