Àrea ocupacional

Servei de Teràpia Ocupacional -STO

Des de l’STO posem molt d’èmfasi en les característiques individuals de cada usuari.

El Servei de Teràpia Ocupacional és un molt bon instrument de suport i acompanyament en el procés personal de cada usuari.

No participar activament en el món laboral no vol dir deixar de ser útil per a la societat. L’atenció es troba en el fet de potenciar vides millors. Volem que les persones tinguin rols de ciutadania plena, amb més poder, famílies còmplices i professionals compromesos.

Posem èmfasi en el fet que les persones poden oferir; tothom té habilitats i fortaleses per compartir amb els altres. Així doncs, busquem constantment l’equilibri entre les necessitats individuals, els talents i les habilitats de cadascú.

L’àmbit territorial d’actuació de l’STO de la Fundació Astrid-21 és de la província de Girona, donant prioritat als usuaris provinents de la comarca del Gironès.

Servei Ocupacional d’Inserció – SOI

El Servei Ocupacional d’Inserció és una alternativa a la integració laboral d’aquelles persones amb discapacitat intel·lectual que, tot i que tenen aptituds laborals i són productives, encara no es poden incorporar a l’empresa ordinària per manca de formació laboral o d’oferta de treball. Per tant, aquest servei esdevé un pas intermedi entre els centres ocupacionals i les empreses ordinàries.

Les persones usuàries del SOI no tenen contracte laboral ni perceben cap salari, sinó que l’activitat pretén mantenir i estimular les capacitats laborals mentre esperen l’oportunitat d’incorporar-se a una activitat remunerada.

Enguany, els tallers realitzats dins del servei durant l’any 2021 han estat: neteja, rentat de cotxes, jardineria, magatzem, fimo, paper maxé i fusteria.