Àrea laboral

inserció laboral síndrome de amb Kiabi, a Astrid-21.

Seguiment laboral

Des de fa més de 30 anys, en el marc del Programa d’Inserció i Seguiments Laborals d’Astrid-21 acompanyem a la persona amb síndrome de Down i/o discapacitat intel·lectual durant la seva integració en el món laboral a través del model del treball amb suport. Aquest és un model d’èxit, la seva metodologia facilita la incorporació i garanteix la continuïtat de les persones amb discapacitat intel·lectual a les empreses, a través de l’acompanyament que duem a terme al llarg de tota la vida laboral de la persona, adaptant la seva intensitat en funció de les diferents necessitats individuals que pugui presentar el/la treballador/a al llarg del temps.

Curs de formació ocupacional CONNECTA

El curs de Formació Ocupacional Connecta és un programa formatiu teòric-pràctic que permet adquirir i millorar les habilitats de les persones amb síndrome de Down i/o discapacitat intel·lectual, desenvolupar els seus coneixements, capacitats, destreses, comportaments laborals i competències professionals per afavorir la seva integració laboral al mercat de treball ordinari. Durant el curs es treballa en el disseny d’itineraris d’inserció laboral individualitzats i personalitzats per cada un dels seus participants,
per així donar resposta a les seves necessitats particulars. Per tant,
té com a objectiu final la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat intel·lectual a l’empresa ordinària.

Aquest programa formatiu teòric i pràctic permet afavorir la integració al mercat laboral ordinari de les persones amb síndrome de Down i/o discapacitat intel·lectual. El programa promou la millora de les capacitats i el desenvolupament de coneixements i competències professionals, amb l’objectiu final de promoure la inserció a les empreses de les persones que s’hi acullen. L’any 2018 “Connecta” ha atès un total de quaranta-set persones.

FORMACIÓ OCUPACIONAL d'Àstrid-21. Inclusió i seguiment laboral de les persones amb síndrome de down i discapacitat intel·lectual

Serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental – SIOAS

El programa SIOAS està cofinançat pel Fons Social Europeu i  va dirigit a majors de 16 anys, que:

  • Tinguin reconegut un grau de discapacitatigual o superior al 33%
  • Persones demandants d’ocupació no ocupades inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Es realitzarà un pla individual d’inserció que acompanyi a la persona durant tot el procés i es decidiran les accions individuals i grupals adequades al seu perfil i objectius professionals mitjançant:

  • Tutories individualitzades d’orientació i definició d’interessos professionals i planificació de l’itinerari d’inserció.
  • Formació complementària: igualtat, medi ambient, riscos laborals, … etc.
  • Tallers de recerca de feinai d’alfabetització digital.
  • Tallers d’habilitats socials.
  • Formaciótransversal i de l’ocupació.
  • Pràctiques a l’empresa ordinària.
  • Acompanyamenten tot el projecte i en l’accés al món laboral amb la metodologia Treball amb Suport.
operari càrnic d'Àstrid-21. Inclusió i seguiment laboral de les persones amb síndrome de down i discapacitat intel·lectual

Programa formatiu “INCORPORA” d’operari carni

L’objectiu d’aquest curs és oferir als alumnes formació teòrica i pràctica per tal que adquireixin l’aprenentatge necessari en tasques de desfer el porc i formació específica per poder treballar en la indústria càrnia. El curs va dirigit a persones del col·lectiu de risc d’exclusió social, sense discapacitat intel·lectual. Un cop finalitzat el curs, l’empresa contracta el 60% dels alumnes aprovats. En l’edició d’enguany, de 38 alumnes acreditats, 21 varen acabar amb un contracte laboral de sis mesos de durada, ampliable a sis mesos més, per esdevenir finalment indefinits.

Curs “Punt formactiu INCORPORA” de reposador de grans superfícies i magatzems

Es tracta d’una formació que la Fundació Astrid-21 realitza a través del Programa Incorpora de l’Obra Social La Caixa. Consisteix en una formació teòrica i pràctica de reposador/a
de grans superfícies i magatzems, adaptada a les persones amb discapacitat intel·lectual, que els aporta una formació qualificada i específica per a la millora de la seva ocupabilitat.

Aquesta formació culmina amb la realització d’unes pràctiques a empreses del territori.

Inclusió i seguiment laboral de les persones amb síndrome de down i discapacitat intel·lectual